Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunstyrelsen 7 oktober

Kommunstyrelsen sammanträder 7 oktober. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidaöppnas i nytt fönster
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

kallelse/föredragningslistaPDF

1.DelårsrapportPDF

2.Kommunens tillsyn över sina bolag, Bostadsbolaget, redovisning av deras delårsrapportPDF

3. Kommunens tillsyn över sina bolag, MSE, redovisning av deras delårsrapport

4. Information om löneöversyn 2015

5.Personalutskottets verksamhets- och löneöversynsinfomation till kommunstyrelsenPDF

6. Information om sommarens vikariesituation i hela organisationen

7.Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017PDF

8. Kommunstyrelsens förvaltnings mål och budget 2016

9.Riktlinjer för Mjölby kommuns mål- och resultatstyrningPDF

10.Medverkan i LLU Folkungaland och anslående av medel 2016-2020PDF

11.Sakområdessamråd vård och omsorg, arbetsplan 2015-2016PDF

12.Granskning av bisysslorPDF

13.Granskning av it-verksamhetenPDF

14.Planprogram för del av Fall-området i MantorpPDF

15.Yttrande över kommunalt bostadsförsörjningsprogram för Ödeshögs kommunPDF

16.Svar på medborgarförslag om scen med tak i gamla SkänningePDF

17.Svar på medborgarförslag om utebioPDF

18.Svar på medborgarförslag om en kommungemensam metod för att säkerställa att barnkonventionen följsPDF

19.Svar på medborgarförslag om en anläggning för motorsportPDF

20. Yttrande över utredningen En Kommunallag för framtiden

21. Anmälan av arbetsskottets protokoll från 2015-07-07

22. Anmälan av arbetsutskottets protokoll från 2015-09-28

23.Inkomna skrivelserPDF

24.Redovisning av delegationsbeslutPDF

25. Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län


Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in