Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Kommunfullmäktiges sammanträde 22 september

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. Sammanträdet hålls 22 september och börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sidaöppnas i nytt fönster
Politikerna i kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09,  mia.hogberg@mjolby.se

Dagordning och handlingar

Kallelse/dagordningPDF

1. Val av justerare

2.Bokslutsprognos per den 31 maj 2015PDF

3.Utökad budgetram för utbildningsnämnden 2016-2018PDF

4.Förbättrad trafiksäkerhet, svar på motionPDF

5.Projekt för att få fler ungdomar att läsa vidare, svar på motionPDF

6.Bevara BEMAB-huset, svar på interpellationPDF

7.Entlediganden och valPDF

8.Val av nämndemän 2016-2018PDF

9.Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslagPDF

10. Enkla frågor

11.Kurser och konferenserPDF

12.MeddelandenPDF


Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480