Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsens möte 2 september

Kommunstyrelsen sammanträder 2 september. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.  Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Svar på medborgarförslag om datorhjälp till äldre/seniorer
Medborgarförslag från Östen ÅsenhedPDF
Medborgarförslag från Elisabeth AnderssonPDF
Medborgarförslag från Mari-Anne KarlssonPDF
Synpunkt från SPF DackePDF
Beredning av medborgarförslag om datorhjälp för seniorerPDF
Yttrande från kultur- och fritidsnämnden angående datorhjälp för äldrePDF
Svar på remiss från kultur- och fritidsförvaltningenangående datorhjälp för äldrePDF
Svar från omsorgs- och socialförvaltningen angående datorhjälp för äldrePDF
Svar från kommunstyrelsens arbetsutskott angånde datorhjälp för äldrePDF
Förslag till beslut angående datorhjälp för äldrePDF

3. Svar på medborgarförslag om utegym vid Björkgatan i Mjölby
E-post från Jim AnderssonPDF
Medborgarförslag från Jim AnderssonPDF
Kommunfullmäktiges beslut angående utegymPDF
Svar från tekniska nämnden angående utegymPDF
Svar från kommunstyrelsens arbetsutskott angående utegymPDF
Förslag till beslut angående utegymPDF

4. Särskild medlemsinsats Kommuninvest år 2015
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott angående kommuninvestPDF
Förslag till beslut angående kommuninvestPDF
BilagaPDF
BilagaPDF

5. Ekonomisk uppföljning av kommunens kostnader för uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskottPDF
Missiv från säkerhetssamordnarenPDF
Länsstyrelsens bedömningPDF

6. Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Redovisning för kommunstyrelsens arbetsutskottPDF
Förteckning över uppdrag/uppgifterPDF

7. Anmälan av arbetsutskottets sammanträden
Sammanträdet 10 augustiPDF
Sammanträdet 24 augustiPDF

8. Information om mål och budget 2016
Förslag till åtaganden för kommunstyrelsenPDF

9. inkomna skrivelserPDF

10. Redovisning av delegationsbeslutPDF
Organisation av kommunstyrelsens förvaltningPDF

11. Övrigt

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480