Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Kommunstyrelsens sammanträde 12 augusti

Kommunstyrelsen sammanträder 12 augusti. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.  Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/dagordningPDF

1.Godkännande av föredragningslistan

2.Information från kultur- och fritidsnämnden om yttrande över kulturplan för Östergötland
Remissversion av kulturplan för Östergötland, Region östergötlandPDF
Kulturplanen, remissutgåvaPDF
Remissvar från kultur- och fritidsnämndenPDF

3. Utökad budgetram 2016-2018, utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens äskandePDF
Förslag till beslutPDF

4. Riktlinjer för ansvar och behörigheter i systemet Personec P
Riktlinjer för personal- och lönesystemet Personec PPDF
Förslag till beslutPDF

5. Svar på motion om att få fler ungdomar att läsa vidare
MotionenPDF
Protokollsutdrag från kommunfullmäktigePDF
Yttrande från utbildningsnämndenPDF
Om aktivitetsansvaret för ungdomar upp till 20 årPDF
MotionssvaretPDF

6. Inkomna skrivelser och meddelandenPDF

7. Redovisning av delegationsbeslutPDF

8. Anmälan av personalutskottets protokollPDF

9. Inbjudan till samtal om fortsatt folkhälsoarbete i länetPDF

10. Övrigt


Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2015-08-11

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2015-08-11

Senast ändrad av: Mia Högberg