Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Stöd & omsorg

Stöd & omsorg

Avanti

Avanti är en del i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Mjölby kommun. Verksamheten omfattar hela kedjan från nyanlända barn och ungdomar till självständiga och självförsörjande unga vuxna.

Ungdomarna i Avantis verksamhet är huvudsakligen mellan 18 och 21 år och bor i utslussningslägenheter i Mjölby kommun. Dessförinnan har de flesta bott på något av HVB-hemmen i Mjölby eller Skänninge.

Avanti erbjuder även vägledning till ungdomar i familjehem och till nyanlända ungdomar som bor i egen familj.

Verksamhetens mål är att:

 • Stärka ungdomarnas förmåga att klara sig själva
 • Underlätta etablering i svenska samhället
 • Bidra till självständighet och självförsörjande

Avanti arbetar bland annat med:

 • Motiverande samtal
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Praktiksamordning
 • Arbetslivskontakter, sommarjobb och extrajobb
 • Stöd i samhällskommunikation
 • Föreningskontakter
 • Läxhjälp
 • Tjejgrupper och killgrupper
 • Tematräffar
 • Tillsyn och hembesök

Kontakt

Avanti

Besöksadress: Norrgårdsgatan 9, Mjölby

Öppet måndag-torsdag kockan 15-18 och fredag klockan 14-16.

 

Vägledare

Eric Westerberg
Telefon: 070-606 98 31

eric.westerberg@mjolby.se

 

Marina Östergren
Telefon: 070-606 84 04

marina.ostergren@mjolby.se

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480