Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Avanti

Avanti är en del i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Mjölby kommun.

Verksamheten omfattar hela kedjan från nyanlända barn och ungdomar till självständiga och självförsörjande unga vuxna.

Verksamhetens mål är att:

 • Stärka ungdomarnas förmåga att klara sig själva
 • Underlätta etablering i svenska samhället
 • Bidra till självständighet och självförsörjande

Avanti arbetar bland annat med:

 • Motiverande samtal
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Praktiksamordning
 • Arbetslivskontakter/sommarjobb/extrajobb
 • Stöd i samhällskommunikation
 • Föreningskontakter
 • Läxhjälp
 • Tjejgrupper/killgrupper
 • Tematräffar
 • Tillsyn/hembesök

Ungdomarna i Avantis verksamhet är huvudsakligen mellan 18 och 21 år och bor i utslussningslägenheter i Mjölby kommun. Dessförinnan har de flesta bott på något av HVB-hemmen i Mjölby eller Skänninge.

Avanti erbjuder även vägledning till ungdomar i familjehem och till nyanlända ungdomar som bor i egen familj.

Ensamkommande flyktingbarn

Kontakt

Avanti

Besöksadress: Norrgårdsgatan 9, Mjölby

Öppet måndag-torsdag kockan 15-18 och fredag klockan 14-16.

 

Vägledare

Patrik Andersson
Telefon: 072-519 56 62

patrik.andersson@mjolby.se

Sara Karlström
Telefon: 076-790 26 20

sara.karlstrom@mjolby.se

 

Eric Westerberg
Telefon: 070-606 98 31

eric.westerberg@mjolby.se

 

Marina Östergren
Telefon: 070-606 84 04

marina.ostergren@mjolby.se

 

Robert Olsson, samordnare integration
Telefon: 072-709 59 25

robert.olsson@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in