Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Ras och skred

Kraftigt ihållande regn ökar risken för ras och skred. Bor du nära en slänt mot ett vattendrag är det bra om du är uppmärksam på förändringar i slänten och känna till hur du kan minska riskerna.

Checklista för ras och skred

  • Kontakta räddningstjänsten och kommunen om du upptäcker sprickor i marken, att träd börjat luta eller jordstycken lossnat och glidit ner i slänten.

  • Låt mindre träd vara kvar, de binder marken, man kan även plantera nya där det finns risk för skred.

  • Tippa inte högar med trädgårdsavfall och kompost i slänten eftersom det kan kväva växtligheten som binder samman jordtäcket.

  • Led bort dagvatten.

  • Ändra inte strömmarna med bryggor, utfyllnader och pirar då det kan leda till erosion.

  • Snöhögar bör inte placeras i en slänt eftersom de ökar belastningen på marken och smältvattnet från snön kan erodera jorden.

  • Tyngden från parkerade bilar, skrot, vedhögar och annat i en slänt eller på ett släntkrön ökar belastningen på marken och därmed risken för ras och skred.                            

Innehåll: Morgan Lantz

Senast publicerad: 2017-08-14

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Morgan Lantz

Senast publicerad: 2017-08-14

Senast ändrad av: Mia Högberg

Säkerhetssamordnare

 

Morgan Lantz
Telefon: 0142-858 58
morgan.lantz@mjolby.se

Helena Westman
Telefon: 0142-859 09
helena.westman@mjolby.se

Roger Max
Telefon: 0142-852 36
roger.max@mjolby.se

Läs mer

Din säkerhet.se om ras och skredlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster