Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Ras och skred

Kraftigt ihållande regn ökar risken för ras och skred. Bor du nära en slänt mot ett vattendrag är det bra om du är uppmärksam på förändringar i slänten och känna till hur du kan minska riskerna.

Checklista för ras och skred

  • Kontakta räddningstjänsten och kommunen om du upptäcker sprickor i marken, att träd börjat luta eller jordstycken lossnat och glidit ner i slänten.

  • Låt mindre träd vara kvar, de binder marken, man kan även plantera nya där det finns risk för skred.

  • Tippa inte högar med trädgårdsavfall och kompost i slänten eftersom det kan kväva växtligheten som binder samman jordtäcket.

  • Led bort dagvatten.

  • Ändra inte strömmarna med bryggor, utfyllnader och pirar då det kan leda till erosion.

  • Snöhögar bör inte placeras i en slänt eftersom de ökar belastningen på marken och smältvattnet från snön kan erodera jorden.

  • Tyngden från parkerade bilar, skrot, vedhögar och annat i en slänt eller på ett släntkrön ökar belastningen på marken och därmed risken för ras och skred.                          

Kontakt

Säkerhetsamordnare

Morgan Lantz

Telefon: 0142-858 58

morgan.lantz@mjolby.se


Helena Westman

Telefon: 0142-859 09

helena.westman@mjolby.se

Roger Max

Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Morgan Lantz
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-04-03
Publicerad: 2016-02-09

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in