Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Trygg & säker

Trygg & säker

Ras och skred

Kraftigt ihållande regn ökar risken för ras och skred. Bor du nära en slänt mot ett vattendrag är det bra om du är uppmärksam på förändringar i slänten och känna till hur du kan minska riskerna.

Checklista för ras och skred

  • Kontakta räddningstjänsten och kommunen om du upptäcker sprickor i marken, att träd börjat luta eller jordstycken lossnat och glidit ner i slänten.

  • Låt mindre träd vara kvar, de binder marken, man kan även plantera nya där det finns risk för skred.

  • Tippa inte högar med trädgårdsavfall och kompost i slänten eftersom det kan kväva växtligheten som binder samman jordtäcket.

  • Led bort dagvatten.

  • Ändra inte strömmarna med bryggor, utfyllnader och pirar då det kan leda till erosion.

  • Snöhögar bör inte placeras i en slänt eftersom de ökar belastningen på marken och smältvattnet från snön kan erodera jorden.

  • Tyngden från parkerade bilar, skrot, vedhögar och annat i en slänt eller på ett släntkrön ökar belastningen på marken och därmed risken för ras och skred.                          

Kontakt

Säkerhetsamordnare

Morgan Lantz

Telefon: 0142-858 58

morgan.lantz@mjolby.se


Helena Westman

Telefon: 0142-859 09

helena.westman@mjolby.se

Roger Max

Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480