Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Ansök om planbesked

Du som vill att kommunen ska göra en detaljplan för ett visst område ska börja med att ansöka om ett planbesked.

I normala fall lämnas planbeskedet senast fyra månader efter inkommen ansökan och i beskedet meddelar kommunen om de kommer att inleda ett planläggningsarbete eller inte.

 

Kommunen kan i planbeskedet säga nej till att göra en detaljplan och det beslutet går inte överklaga.

 

Om kommunen inte avser att påbörja ett planläggningsarbete ska skälen för detta anges i planbeskedet.

 

Om kommunen avser att påbörja ett planläggningsarbete ska en ungefärlig tidpunkt anges när ett beslut

om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen kan komma att ske.

 

Debitering sker enligt taxa.

Ansökan sker genom nedanstående blankett

Blankett för begäran om planbeskedPDF

Boverket om planbeskedlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480