Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsens möte 3 juni

Kommunstyrelsen sammanträder 3 juni. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.  Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1.Tilläggsanslagsyrkande från kultur- och fritidsnämnden avseende ungdomsinflytande och verksamhetsdrift av Skänninge idrottshallPDF 
Föredragande: kommunchef Dag Segrell

2.Reviderade föreskrifter för avfallshantering i Mjölby kommunPDF 
Föredragande: va- och avfallschef Kaj Bjelkås

3.Tilläggsanslag löner 2015PDF
Föredragande: kommunchef Dag Segrell

4.Inkomna skrivelser och meddelandenPDF

5.Redovisning av delegationsbeslutPDF

6. Övrigt

7. Information om styrning och ledning
Föredragande: utvecklingschef Carina Brofeldt och verksamhetscontroller Thomas GustafssonKontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480