Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 17 januari 2018
Mjölby kommun

Källaröversvämning

Översvämning drabbar oftast hus med källare. Det kan bero på stopp i ledningar, snösmältning, nederbörd eller vatteninstallationer som läcker.

översvämning i källare

Den ekonomiska ersättningen som du eventuellt kan få från ditt försäkringsbolag eller från tekniska kontoret uppväger aldrig de skador och besvär som följer med en översvämning. Därför är det bra om du arbetar förebyggande för att undvika källaröversvämning och att du vet hur du ska göra om du drabbas. 

Förebygg

Service- och teknikförvaltningen arbetar hela tiden med att förbättra avloppsnätet. Det går ändå aldrig att helt ta bort riskerna för källaröversvämning.

Du kan själv minska riskerna genom att se över dina installationer och ditt avloppssystem. Många anordningar, som pumpar och backventiler, behöver ses till regelbundet för att fungera som de ska. Fundera även över hur du använder källaren. Förvara inte saker som är känsliga för vatten där. Golv och väggar bör vara av vattentåliga material.

Vid översvämning tänk på att:

  • Bryta all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta saker som är fuktkänsliga.
  • Skaffa hjälp med länspumpning. (Räddningstjänsten kan hjälpa till, telefon 0142‑854 00.)
  • Vara noga med hygienen vid kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Ringa försäkringsbolaget.
  • Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
  • Anmäla översvämningen till service- och teknikförvaltningen.
  • Skriftligt meddela eventuella ersättningskrav på service- och teknikförvaltningen.

Dokumentera

Du bör dokumentera översvämningen och dina åtgärder – både skriftligt och med bilder. Frågor som du bör svara på är hur vattnet kom in och vilka åtgärder du vidtog.

Läs gärna mer i broschyren om källaröversvämningPDF

Innehåll: Jenny Persson

Senast publicerad: 2015-06-15

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jenny Persson

Senast publicerad: 2015-06-15

Senast ändrad av: Mia Högberg

Service- och teknikförvaltningen


Abonnentingenjör
Jessica Johansson
Telefon: 0142 - 857 48
jessica.johansson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress: Stadshuset
Burensköldsvägen 11