Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Villabor i Mantorp bäst på gröna påsen!

Hösten 2014 införde Mjölby kommun gröna påsen för att sortera ut matavfall från vanliga hushållssopor. När sopbilen hämtat avfallet och tömt sin last, sorteras de gröna påsarna ut genom en optisk sorteringsanläggning där de skiljs ut från vanliga soppåsar. Matavfallet omvandlas sedan till biogas och biogödsel. För att undersöka hur kommuninvånarna sorterar sina sopor, har service- och teknikförvaltningen genomfört en plockanalys under april. Analysen visar bland annat att villahushåll i Mantorp är flitigast i kommunen när det gäller att använda gröna påsen.

Bild på två personer som står vid en bänk och sorterar sopor

Klicka så blir bilden större

-Vi har undersökt hushållsavfall i Mantorp, Mjölby och Skänninge, berättar miljöutredare Nathalie Stärner på service- och teknikförvaltningen. Vi har granskat vad som finns i gröna påsen och vad som finns i de vanliga soppåsarna

Proverna togs om hand av ett analysföretag i Helsingborg och delades upp i gröna påsar och vanliga avfallspåsar. Påsarna skars upp, allt avfall sorterades noga upp i olika kategorier; burkar skrapades ur och till och med värmeljus delades för att skilja på metall och stearinrester.

Gröna påsen

Plockanalysen visar att villahushåll i Mantorp är bäst på att sorterar sitt matavfall, runt 70 procent av det som inte äts upp hamnar i gröna påsen. Skänninges villahushåll är näst bäst, med en utsorteringsgrad på 63 procent. Sämst är villahushållen i Mjölby med 58 procent.

Generellt sett är de som bor i flerbostadshus lite sämre på att använda gröna påsen än de som bor i villa. Men i Mantorp och Mjölby sorteras det flitigt bland dem som bor i flerfamiljshus; 58 procent av matfallet slängs i gröna påsen. Sämst utsorteringsgrad hade Skänninge flerbostadshus med 52 procent. 

- Tyvärr hamnar en del hushållspapper, fimpar, blöjor och annat i som inte är matavfall i gröna påsen, säger Nathalie Stärner. De som bor i villor i Skänninge och Mantorp har minst felsorterat avfall, Mjölby flerfamiljshushåll har mest felsorterat i gröna påsen. Men, med tanke på att vi inte använt gröna påsen så länge tycker jag ändå att våra kommuninvånare är ganska bra på att sortera.

Sopor i vanliga påsen

- Runt 40 procent av det som hushållen lägger i den vanliga soppåsen, visade sig bestå av tidningar och förpackningar. Den typen av avfall kan sorteras ut på återvinningsstationer och i de flesta grovsoprum. Och 15-25 procent av skräpet i den vanliga soppåsen är fortfarande matavfall. Om vi använde gröna påsen flitigare och sorterade ut tidningar och förpackningar, skulle vi minska andelen brännbart avfall med minst hälften.

En hel del elektronik har också påträffats i de vanliga soppåsarna, bland annat glödlampor, hörlurar, elkontakter, telefoner, högtalare, kameror, sladdar, armbandsur, eltandborstar, usb-minnen, laddare och en handdammsugare. Generellt sett har villahushållen större andel elektronik i sitt avfall än flerbostadshusen. 

- Vi har hittat rätt många batterier, en del diabeteskanyler, nagellack, tändare, akrylfärger och läkemedel fortsätter Nathalie Stärner. Sånt räknas som farligt avfall och ska absolut inte slängas i de vanliga soporna. Bra tips är att lämna elektronikskrot på Hulje återvinningscentral eller i Samlaren som finns på Coop eller på Kungsvägen 15-17 i Mjölby, eller på Mjölbygatan 13 i Skänninge. Stora elektronikprylar man vill bli av med ska alltid lämnas på Hulje återvinningscentral. Och kanyler och sprutor kan du lämna gratis på alla apotek. Det finns också riskavfallsbehållare att hämta gratis på apoteken.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta miljöutredare Nathalie Stärner
Telefon: 0142-852 91, nathalie.starner@mjolby.se

Service- och teknikförvaltningen


Miljöutredare

Nathalie Stärner
Telefon: 0142-852 91
nathalie.starner@mjolby.se

Läs mer om:

Avfall & återvinning

Gröna påsen

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset
Burensköldsvägen 11

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2015-05-28

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2015-05-28

Senast ändrad av: Mia Högberg