Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Vem tar ansvar när krisen är framme?

Det är inte helt tydligt var ditt ansvar tar slut och de offentliga organisationernas ansvar tar vid. Hur händelsen ser ut och vår egen förmåga påverkar ansvarsfördelningen.

Du har huvudansvaret för att skydda ditt liv och din egendom. Det gäller vid olyckor i vardagen, hemma, på fritiden och vid svåra olyckor eller kriser. De offentliga organisationerna ska kunna ge stöd när du inte klarar av att hantera en händelse.

Foto på en radio

I ditt personliga ansvar ingå att...


...vara medveten om och förbereda dig för att kriser kan inträffa.

...vara medveten om att samhällets resurser vid kriser och andra svåra händelser, måste prioriteras till grupper som behöver stöd och inte kan ta sitt ansvar.

...hålla dig informerad om vad myndigheter och andra aktörer gör för att hantera en händelse.

...följa myndigheternas råd och instruktioner.

Kommunens ansvar

Många av kommunens verksamheter måste fungera även under krissituationer. Det gäller bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola.

Kommunen planerar och övar för att kunna upprätthålla verksamheterna även under krissituationer. Kommunen har även gjort en risk- och sårbarhetsanalys för att kunna förbereda organisationen.

Utifrån analysen har kommunen skapat ett handlingsprogram för trygghet och säkerhet som handlar om hur kriser och extraordinära händelser ska hanteras. Dokumentet innehåller också en plan för olycksförebyggande och brottsförebyggande arbete.

Samhällets ansvar

Kommun, landsting och myndigheter ansvarar för att el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar.

Sveriges krishantering utgår från att krisen ska hanteras av de närmast berörda. Ansvaret ligger därför ofta på de kommuner eller myndigheter som är direkt inblandade. Växer krisen ytterligare, eller om fler kommuner är inblandade, får länsstyrelsen en större roll. Vid behov samarbetar myndigheter på nationell nivå. 


Innehåll: Helena Westman

Senast publicerad: 2017-08-14

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Helena Westman

Senast publicerad: 2017-08-14

Senast ändrad av: Mia Högberg