Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Trygg & säker

Trygg & säker

Vem tar ansvar när krisen är framme?

Det är inte helt tydligt var ditt ansvar tar slut och de offentliga organisationernas ansvar tar vid. Hur händelsen ser ut och vår egen förmåga påverkar ansvarsfördelningen. Du har huvudansvaret för att skydda ditt liv och din egendom. Det gäller vid olyckor i vardagen, hemma, på fritiden och vid svåra olyckor eller kriser. De offentliga organisationerna ska kunna ge stöd när du inte klarar av att hantera en händelse.

I ditt personliga ansvar ingå att...


...vara medveten om och förbereda dig för att kriser kan inträffa.

...vara medveten om att samhällets resurser vid kriser och andra svåra händelser, måste prioriteras till grupper som behöver stöd och inte kan ta sitt ansvar.

...hålla dig informerad om vad myndigheter och andra aktörer gör för att hantera en händelse.

...följa myndigheternas råd och instruktioner.

Kommunens ansvar

Många av kommunens verksamheter måste fungera även under krissituationer. Det gäller bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola.

Kommunen planerar och övar för att kunna upprätthålla verksamheterna även under krissituationer. Kommunen har även gjort en risk- och sårbarhetsanalys för att kunna förbereda organisationen.

Utifrån analysen har kommunen skapat ett handlingsprogram för trygghet och säkerhet som handlar om hur kriser och extraordinära händelser ska hanteras. Dokumentet innehåller också en plan för olycksförebyggande och brottsförebyggande arbete.

Samhällets ansvar

Kommun, landsting och myndigheter ansvarar för att el- och telekommunikationer, vattenförsörjning, transporter och sjukvård fungerar.

Sveriges krishantering utgår från att krisen ska hanteras av de närmast berörda. Ansvaret ligger därför ofta på de kommuner eller myndigheter som är direkt inblandade. Växer krisen ytterligare, eller om fler kommuner är inblandade, får länsstyrelsen en större roll. Vid behov samarbetar myndigheter på nationell nivå. 

Krisinformation.se om samhällets ansvarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

113 13 infomation vid olyckor och kriserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samverkan Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Säkerhetsamordnare

Morgan Lantz

Telefon: 0142-858 58

morgan.lantz@mjolby.se


Helena Westman

Telefon: 0142-859 09

helena.westman@mjolby.se

Roger Max

Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480