Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Trygg & säker

Trygg & säker

Vad är en kris?

I det här sammanhanget definieras begreppet kris som händelser som påverkar stora delar av samhället genom att konsekvenserna blir så svåra att hantera att de resurser som finns inte räcker till.

En kris är en händelse som inträffar i fredstid och hotar samhällets grundläggande funktioner som elförsörjning.  

Ofta innebär det att väldigt många människor drabbas eller att krisen medför så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Exempel på krissituationer

Exempel på risker i vårt samhälle är extremt väder med kraftigt regn och stormar, smittsamma epidemier och el- och telefonistörningar. Konsekvenser kan bli stora för samhället och för var och en av oss.

Andra allvarliga risker är förorenat dricksvatten och livsmedel, kemikalieolyckor, transportstörningar, värmeavbrott, terrorism och kärntekniska olyckor.

krisinformation.se: om riskerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

krisinformation.se: vad är en kris ?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Säkerhetsamordnare

Morgan Lantz

Telefon: 0142-858 58

morgan.lantz@mjolby.se


Helena Westman

Telefon: 0142-859 09

helena.westman@mjolby.se

Roger Max

Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480