Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Trygg & säker

Trygg & säker

Krisberedskap

Med kunskap om vilka risker som finns, och hur du ska göra när det oväntade sker, kan du känna tryggare och säkrare i vardagen och under krissituationer. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, vill att alla  ska vara så förberedda att vi klarar en vecka utan stöd från myndigheter om det blir en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och mat, kunna hållas oss varma och skaffa information. 

Om krisen kommer - en film från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


Kontakt

Säkerhetsamordnare

Morgan Lantz

Telefon: 0142-858 58

morgan.lantz@mjolby.se


Helena Westman

Telefon: 0142-859 09

helena.westman@mjolby.se

Roger Max

Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480