Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Kommunstyrelsens handlingar 20 maj

Kommunstyrelsen sammanträder 20 maj. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Redovisning, Kommunens brottsförebyggande råd 2014

3.Samverkansavtal med Linköpings Universitets Holding ABPDF

4.Reviderade riktlinjer för hälso- och friskvårdPDF

5.Riktlinjer för äldre medarbetares avgång eller nedsättning av sysselsättningsgradPDF

6.Kommunmål och driftsramar 2016-2018PDF

7.Investeringsbudget 2016-2018PDF

8.Borgensramar för de kommunala bolagenPDF

9.Borgensavgifter för de kommunala bolagenPDF

10.Placering av stiftelsemedel 2014PDF

11.HSB, Bostadsrättförening Mantorp, kostnad för pantbrevPDF

12.Svar på motion om förbättrad trafiksäkerhet vid Mjölby tätorts östra infartPDF

13.Svar på medborgarförslag om översyn av stadsmiljön utmed SvartånPDF

14.Svar på medborgarförslag om rastgård för hundar i Järnvägsparken i SkänningePDF

15.Svar på medborgarförslag om hundrastgård i SkänningePDF

16.Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan Gottlösa och MantorpPDF

17.Svar på medborgarförslag om permanent gångbro över Svartån som förbinder Östra Eldslösa och SörbyPDF

18.Trafikförändringar i Östgötatrafiken 2016PDF

19.Ansökan från Linköpings nämndemannaförening om bidragPDF

20.Val av ombud till Stiftelsen Sommens årsstämmaPDF

21.Val av sakområdessamråd, Region ÖstergötlandPDF

22.Inbjudan till jubileumsmingel och deltagande i en jubileumsfondPDF

23.Inkomna skrivelser/meddelandenPDF

24.Redovisning av delegationsbeslutPDF

25. Övrigt

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480