Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Kommunfullmäktige med frågestund 26 maj

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte i hörsalen, stadhuset i Mjölby. På mötet tisdag 26 maj hålls en frågestund då oppositionspolitikerna kan ställa frågor om hur majoriteten hanterat olika frågor. Frågestunden börjar klockan 18.15 och pågår till klockan 18.45. Själva fullmäktigesammanträdet börjar klockan 19.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida
Politiker i kommunfullmäktige

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09,  mia.hogberg@mjolby.se

Dagordning och handlingar

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2. Information: Vi möts i Mjölby

3.Bokslutsprognos per den 31 marsPDF

4.Förvärv av andel av fastigheten Mjölby 39:4, för detta lokstalletPDF

5.Förvärv av fastigheterna Sågverket 1 och 2, före detta Näsets TräförädlingPDF

6.Ägardirektiv 2015 för Mjölby-Svartådalen Energi ABPDF

7.Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslagPDF

8.Entlediganden och valPDF

9. Enkel fråga

10.Svar på interpellation om förnyelse av arbetsformerna i kommunfullmäktigePDF

11. Meddelanden

Kommunfullmäktige

Sammanträdestider
Kallelser
Protokoll
Handlingar inför sammanträden
ArvodesbestämmelserPDF
ArbetsordningPDF

Kommunallagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
kommunstyrelsen@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Kommunsekreterare
Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11 carina.stolt@mjolby.se

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2015-05-20

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2015-05-20

Senast ändrad av: Mia Högberg