Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommunstyrelsens handlingar 6 maj

Kommunstyrelsen sammanträder 6 maj. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

KallelsePDF

1. Godkännande av föredragningslista

2.Redovisning av uppdragslistanPDF

3. Val av ledamot till kommunens råd i frågor och funktionsnedsättningar, Krister Jensen, Tranbärsstigen 5, Mantorp

6.Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarnPDF

7.Samverkansavtal med Linköpings Universitets Holdingbolag ABPDF

8.Förvärv av fastigheten Mjölby 39:4, före detta lokstalletPDF

9.Förvärv av fastigheterna Sågverket 1 och 2, före detta Näsets TräförädlingPDF

10.Samverkansavtal med Företagscentrum i Mjölby kommunPDF

11.Ansökan från den sociala investeringsfondenPDF

12.Inkomna skrivelser och meddelandenPDF

13.Redovisning av delegationsbeslutPDF

14. Övrigt

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in