Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Vad ska kommunfullmäktige besluta 28 april?

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte. Sammanträdet hålls tisdag 28 aprilklockan 19 i Hörsalen, stadshuset i Mjölby.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.

Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, e-post: mia.hogberg@mjolby.se

Dagordning och handlingar

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Val av justerare

2.Årsredovisning 2014PDF

3.Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014 Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbundPDF

4.Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2014PDF

5. Ansvarsprövning för verksamhetsåret 2014

6. Översyn av ägardirektiv och bolagsordning avseende Bostadsbolaget i Mjölby ABPDF

7. Revisorernas reglemente, revideringPDF

8. Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2015PDF

9.Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och StrålskyddslagenPDF

10.Nya avgiftsnivåer för maxtaxaPDF

11.Mjölby kommuns skolfond, förslag till ändring av stadgarPDF

12.Obesvarade motioner och medborgarförslagPDF

13.Svar på interpellation om Ung FöretagssamhetPDF

14.Svar på interpellation om trafiksäkerhetsåtgärderPDF

15. Enkla frågor

16.Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslagPDF

17.MeddelandenPDF


Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480