Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsens möte 25 mars

Kommunstyrelsen sammanträder 25 mars. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Äldres behov av boende

3.Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsenPDF

4.Uppföljning av pågående exploateringsprojektPDF

5.Optionsavtal gällande uppförande av enbostadshus inom RyttarenPDF

6.Redovisning av nämndernas internkontroll 2014PDF

7.Svar på medborgarförslag om att göra kvarteret Rosenkammaren till byggnadsminnePDF

8. Information från MSE

9.Årsredovisning 2014PDF

10.Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2015PDF

11.Yttrande över förslag till nya områden och ändrade gränser för Natura 2000-områden i Östergötland, Mjölby kommunPDF

12.Svar till kommunrevisionen av granskning gällande personalfunktionenPDF

13. Representation i styrelsen för Östsvenska Yrkeshögskolan AB

14.Redovisning av inkomna skrivelser/meddelandenPDF

15.Redovisning av delegationsbeslutPDF

16. Övrigt

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480