Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Integration och invandring

Mjölby kommun ansvarar för en bra integration för kommunens medborgare samt skola och bostad till nyanlända. Kommunen har ett särskilt ansvar för barn som kommer till Mjölby utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn och ungdomar.

För nyanlända utformas en handlingsplan i syfte att vägleda individen till egen försörjning och komma närmare arbetsmarknaden. En viktig del i arbetet är att sprida kunskap om integration i kommunen.      

Området innefattar även studie- och yrkesvägledning där vi informerar om utbildningar, behörighetskrav och enskilda vägledningssamtal.

Samarbetsmyndigheter är Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Flyktingmedicinskt centrum, Region Östergötland, Högskoleverket, Linköpings Universitet, domstolar samt offentlig- och privat sektor.

 

Kontakt

Integrationssamordnare:


Thony Andersson
Telefon: 0142-859 18 
thonyj.andersson@mjolby.se

Anna-Birgitte Moberg
Telefon: 0142-857 68  
anna-birgitte.moberg@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Anders Granquist
Senast ändrad av: Christian Hudin
Uppdaterad: 2018-08-09
Publicerad: 2015-02-19

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in