Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 19 februari 2018
Mjölby kommun

Integration och invandring

Mjölby kommun ansvarar för en bra integration för kommunens medborgare samt skola och bostad till nyanlända. Kommunen har ett särskilt ansvar för barn som kommer till Mjölby utan vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn och ungdomar.

För nyanlända utformas en handlingsplan i syfte att vägleda individen till egen försörjning och komma närmare arbetsmarknaden. En viktig del i arbetet är att sprida kunskap om integration i kommunen.      

Området innefattar även studie- och yrkesvägledning där vi informerar om utbildningar, behörighetskrav och enskilda vägledningssamtal.

Samarbetsmyndigheter är Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Flyktingmedicinskt centrum, Region Östergötland, Högskoleverket, Linköpings Universitet, domstolar samt offentlig- och privat sektor.

Innehåll: Anders Granquist

Senast publicerad: 2017-12-20

Senast ändrad av: Tove Frisk

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Anders Granquist

Senast publicerad: 2017-12-20

Senast ändrad av: Tove Frisk

Kontaktperson


Enhetschef
Helen Albrektsson
Telefon: 0142-851 18
helen.albreksson@mjolby.se

Integrationssamordnare
Anna Moberg
Telefon: 0142-857 68
anna-birgitte.moberg@mjolby.se

Besöksadress: 
Vägledningscentrum          Norrgårdens Utbildningscentrum Industrigatan 9

Postadress:
Arbete och integration            
595 80 Mjölby