Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsens möte 25 februari

Kommunstyrelsen sammanträder 25 februari. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Information om kommunrevisionens granskningsplan 2015

2.Budgetuppföljning 2014, 12 månader, inklusive kort bokslutsinformationPDF

3. Analys av bokslutsprognoser 2014

4.Riktlinje för bokslutsprognos, uppdateringPDF

5.Riktlinje delårsbokslutPDF

6.Svar på remiss om plan för stab, samverkan ÖstergötlandPDF

7.Arvode beredskapsersättningPDF

8.Antagande av det personalpolitiska programmetPDF

9.Utvärdering av kommunens friskvårdsrutin 2014PDF

10.Läsplattor till förtroendevaldaPDF

11.Svar på medborgarförslag, införande av kommunal appPDF

12.Svar på medborgarförslag om säker strålningsmiljö i skolanPDF

13.Redovisning av internkontroll 2014, kommunstyrelsens förvaltningPDF

14.Svar på granskningsrapport från kommunrevisorerna "Uppföljning av granskning av internkontroll"PDF

15.Detaljplan för del av Björkudden inom Svartå Strand, MjölbyPDF

16.Återkallande av planuppdrag för Ramstadlyckorna i Mjölby stadPDF

17.Övriga uppdrag för ordförande och 2:e vice ordförande i styrelser och nämnderPDF

18.Tillsättande av näringslivschefPDF

19.Svar på begäran från Energimarknadsinspektionen om yttrande över ansökan om upphävande av nätkoncessionPDF

20.Inkomna skrivelser/meddelandenPDF

21.Redovisning av delegationsbeslutPDF

22. Övrigt. Säkerhetssamordnare Helena Westman informerar om vad det innebär för kommunstyrelsen att även vara krisledningsnämnd.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480