Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 16 januari 2018
Mjölby kommun

Vanliga frågor

Här nedan kan ni ta del av vanliga frågor med tillhörande svar som berör byggprocessen.

Vad är en brandcell?

En brandcell är ett begrepp som betyder att man har begränsat en del av en byggnad på sådant sätt att brand inte kan komma in där inom en viss tid.

Ett exempel kan vara en lägenhet som ska vara en egen brandcell och hålla klassen EI60. Det betyder att om det brinner hos grannen ska väggen mellan lägenheterna stå emot brand i 60 minuter, så att utrymning av byggnaden tryggas och att personer i övriga byggnaden skyddas under hela eller delar av ett brandförlopp.

Det finns många olika krav på klassning beroende på verksamhet osv. Kontakta oss om just din verksamhet.

Hur långt ska avståndet vara mellan byggnader?

Grundkravet är åtta meter mellan byggnader.

Ska byggnaderna stå närmare varandra så ökar kravet för brandavskiljning i byggnadernas väggar. Ju närmare desto högre brandskyddskrav.

Man kan säga att 8 m är det samma som EI60. Kan man bara ha fyra meter mellan byggnaderna så måste man alltså ha minst EI30 totalt i väggarna. (4 m + EI30= EI60)

Kan vi ha ett fönster som utrymningsväg?

Inte i alla typer av verksamheter.

I de fall där man också behöver ha hjälp av Räddningstjänstens stegar så begränsas den möjligheten till vissa bostäder och mindre arbetsplatser.

Det är inte ok att ha fönsterutrymning för personer med vårdbehov, förskolor eller behovsprövat boende, hotell eller från publika lokaler.

I skolor i verksamhetsklass 2A godtas dock fönsterutrymning i markplan. Kontakta Räddningstjänsten eller din brandskyddskonsult för mer info om krav på mått och utformning. 

Vad är verksamhetsklasser och vad betyder de?

Numera delar man in verksamheter i olika klasser efter vilket krav som ställs för just den verksamheten.

Klasserna är indelade som följande (VK = Verksamhetsklass):
Vk1 – Industri, kontor med mera
Vk2 – Samlingslokaler
Vk3 - Bostäder
Vk4 - hotell med mera
Vk5 - Vårdmiljöer
Vk6 - Omfattar lokaler med förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand.

Varje klass kan innehålla olika underklasser som till exempel 5a,5b osv.

Kontakta gärna oss vid frågor om just eran verksamhet!

Ett stort uppdrag som vi på räddningstjänsten har är att bistå med information till allmänheten så tveka inte att höra av er!

Innehåll: Magnus Karlsson

Senast publicerad: 2017-11-10

Senast ändrad av: Björn Berg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Magnus Karlsson

Senast publicerad: 2017-11-10

Senast ändrad av: Björn Berg

Kontaktpersoner


Räddningschef
Johan Forsgren
Telefon: 0142- 854 02
johan.forsgren@mjolby.se