Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 17 januari 2018
Mjölby kommun

Kommunmål: Energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi ska minska

 • Beslut om matavfallsinsamling (Gröna Påsen) är tagna och planering pågår.
  Gröna Påsen är införd. Arbete pågår med att införa en så kallad grön linje som innebär att kommunala och privata verksamheter, med  livsmedes-l eller mathantering, erbjuds insamling som går direkt till Tekniska verken.
  Ansvarig: service- och teknikförvaltningen, miljökontoret.

 • Ett nära samarbete mellan service- och teknikförvaltningen och miljökontoret pågår när det gäller tömning av slam från enskilda avlopp. En ny rutin har tagits fram vid ansökningar om enskilda avlopp där miljökontoret vid behov remitterar ansökan till service- och teknikförvaltningen för kompletterande bedömning.
  Ansvarig: miljökontoret.

 • Åtgärder för att underlätta hantering av ris- och trädgårdsavfall på återvinningscentralen. En ny tipp-plats som ska vara öppen dygnet runt har byggts på Hulje mellanlager.
  Sedan september 2014 är Tipp-platsen på Hulje mellanlager igång. En ny ristipp har öppnats i Väderstad.
  Ansvarig: service- och teknikförvaltningen.

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2016-06-20

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2016-06-20

Senast ändrad av: Mia Högberg

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00 mjolbykommun@mjolby.se

Biträdande kommunchef
Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56 carina.brofeldt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11