Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Kommunmål: Andelen sysselsatta i arbetsför ålder ska öka och försörjningsstödskostnaderna ska minska 

  • Införande av framtidsjobb (inkluderar satsningen från bidrag till arbete).
    Totalt antal deltagare i  framtidsjobb är 30 personer, varav 14 kommer från bidrag till arbete.
    Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning.

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2016-06-20

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2016-06-20

Senast ändrad av: Mia Högberg

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00 mjolbykommun@mjolby.se

Biträdande kommunchef
Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56 carina.brofeldt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11