Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Kommunmål: Medborgarnas hälsa och levnadsvanor ska förbättras

  • Genomförande enligt handlingsplan för ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak)-strategin. En handlingsplan har tagits fram där berörda förvaltningar har fått ange på vilka sätt de kommer bidra med åtgärder enligt strategin.
    Ansvariga: berörda förvaltningar.

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2016-06-20

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2016-06-20

Senast ändrad av: Mia Högberg

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00 mjolbykommun@mjolby.se

Biträdande kommunchef
Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56 carina.brofeldt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11