Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommunmål: Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning

 • Barnsatsningen i biblioteksverksamheten tre år framåt tillsammans med etableringen av ”Meröppet bibliotek” i Väderstad.
  Bland annat har det genomförts en fokusgrupp med föräldrar som resulterat i en handlingsplan med åtgärder, till exempel familjelördagar. ”Meröppet bibliotek” i Väderstad har införts sedan ett år tillbaka.
  Ansvarig: kultur- och fritidsförvaltningen.

 • Byggandet av en ny idrottshall i Skänninge. Byggnationen pågår, slutbesiktning i juni månad 2015. Projekt pågår kring verksamhetsdriften där Skänninge fritidsgård ges en samordningsfunktion.

   Ansvarig: kultur- och fritidsförvaltningen.

 • Projekt om spontanidrottsplatser för barn och ungdomar och utegym.
  En skatepark och utegym finns numera vid Prästgårdsliden i Mjölby. Ungdomar har varit delaktiga i utformningen av skateparken.
   Ansvarig: kultur- och fritidsförvaltningen.

 • Arbetet med detaljplaner påverkar nyproduktionen av bostäder. Arbetet är prioriterat av förvaltningen/nämnden.
  Byggnads- och räddningsnämnden har tagit fram en policy för prioriteringar av detaljplaner. Högst prioritet har detaljplaner som genererar etableringar och arbetstillfällen samt nya bostäder.
  Ansvarig: byggnadskontoret.

 • Kommunstyrelsens förvaltning har uppdraget att ta fram en strategi för att främja ökat bostadsbyggande. Arbetet med att ta fram en samhällsbyggnadsmodell, bostadsförsörjningsplan och marknadsföringsplan pågår. En slutrapport ska redovisas i juni 2015. Samhällsbyggnads-modellen ska sedan antas av kommunstyrelsen samt beslutas av berörda nämnder.
  Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Carina Brofeldt
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-16
Publicerad: 2015-01-26

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in