Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Kommunmål: Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning

 • Barnsatsningen i biblioteksverksamheten tre år framåt tillsammans med etableringen av ”Meröppet bibliotek” i Väderstad.
  Bland annat har det genomförts en fokusgrupp med föräldrar som resulterat i en handlingsplan med åtgärder, till exempel familjelördagar. ”Meröppet bibliotek” i Väderstad har införts sedan ett år tillbaka.
  Ansvarig: kultur- och fritidsförvaltningen.

 • Byggandet av en ny idrottshall i Skänninge. Byggnationen pågår, slutbesiktning i juni månad 2015. Projekt pågår kring verksamhetsdriften där Skänninge fritidsgård ges en samordningsfunktion.

   Ansvarig: kultur- och fritidsförvaltningen.

 • Projekt om spontanidrottsplatser för barn och ungdomar och utegym.
  En skatepark och utegym finns numera vid Prästgårdsliden i Mjölby. Ungdomar har varit delaktiga i utformningen av skateparken.
   Ansvarig: kultur- och fritidsförvaltningen.

 • Arbetet med detaljplaner påverkar nyproduktionen av bostäder. Arbetet är prioriterat av förvaltningen/nämnden.
  Byggnads- och räddningsnämnden har tagit fram en policy för prioriteringar av detaljplaner. Högst prioritet har detaljplaner som genererar etableringar och arbetstillfällen samt nya bostäder.
  Ansvarig: byggnadskontoret.

 • Kommunstyrelsens förvaltning har uppdraget att ta fram en strategi för att främja ökat bostadsbyggande. Arbetet med att ta fram en samhällsbyggnadsmodell, bostadsförsörjningsplan och marknadsföringsplan pågår. En slutrapport ska redovisas i juni 2015. Samhällsbyggnads-modellen ska sedan antas av kommunstyrelsen samt beslutas av berörda nämnder.
  Ansvarig: kommunstyrelsens förvaltning.

Kontakt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480