Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsen 21 januari

Kommunstyrelsen sammanträder 21 januari. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidaöppnas i nytt fönster

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Kallelse och dagordning

Kallelse/föredragningslistaPDF

1. Presentation av kommunstyrelsen, förvaltningens nyckelpersoner samt information om arbetssätt med mera.

2. Svar på remiss från region Östergötland om nytt arbetssätt för nyanländas etableringPDF

3. Svar på statskontorets redovisning, vägledning till en bättre tillsynPDF

4. Beslut om att revidera planförslaget fördjupad översiktsplan Skänninge och godkänna det för granskningPDF

4. Bilaga till reviderat planförslag Skänninge, kartaPDF

5. Verksamhetsplan 2015 för kommunstyrelsens förvaltningPDF

6. Internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsens förvaltningPDF

7. Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsenPDF

8. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-2018PDF

9. Tecknade av kommunens firmaPDF

10. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens personalutskott 2015-2018PDF

11. Val av kommunens ombud och ersättare till bolagsstämmor 2015-2018 i Bostadsbolaget i Mjölby ABPDF

12 a. Val av kommunens ombud och ersättare till bolagsstämmor 2015-20118 i Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnaderPDF

12 b. Val av kommunens ombud och ersättare till bolagsstämmor 2015-20118 i Fastighetsaktiebolaget Mjölby industribyggnaderPDF

13. Val av kommunens ombud och ersättare till bolagsstämmor 2015-2018 i Gillestugan i Skänninge Fastighets ABPDF

14. Val av kommunens ombud och ersättare till bolagsstämmor 2015-2018 i Mjölby Svartådalen Energiverk ABPDF

15. Val av ledamot och ersättare till stiftelsen Härsnäs missionshus 2015-2018PDF

16. Val till kommunens råd i frågor om funktionsnedsättningPDF

17. Val av politikerombud i Föreningen Sveriges Eko-kommuner 2015-2018PDF

18. Val av ledamot i Mjölby hemvärnsområdes förtroendenämnd 2015-2018PDF

19. Val av ledamot och ersättare till styrelsen för Nyköping-Östgötalänken AB 2015-2018PDF

20. Val av ombud till bolagsstämma Nyköping-Östgötalänken AB 2015-2018PDF

21. Val av representant till sakområdessamråd för vård och omsorg mellan region Östergötland och ÖstergötlandskommunerPDF

22. Val till Sveriges Kommuners och Landstings demokratinätverkPDF

23. Val av ombud till Kommuninvests företagsstämma 16 april 2015PDF

24. Inrättande av företagsråd

25. Försäljning av fastigheten Siaren 5PDF

26. MeddelandenPDF

27. Anmälan av delegationsbeslutPDF

28. Övrigt

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480