Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Service- och teknikförvaltningen

Förvaltningschef
Annkristin Rådberg
Telefon: 0142-850 08
annkristin.radberg@mjolby.se

Förvaltningen ansvarar för kommunens vatten- och avloppssystem, avfallshantering, gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och andra offentliga miljöer.

Förvaltningen ansvarar också för kommunala fastigheter, till exempel förskolor, skolor, äldreboenden, fritidsanläggningar och förvaltningsbyggnader liksom för kostservice och kommunal lokalvård.

I uppdraget ingår även hantering av ny- och ombyggnader, hyresavtal för äldreboenden, bostadsanpassningsbidrag
och kolonilotter.

Innehåll: AnnKristin Rådberg

Senast publicerad: 2016-02-02

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: AnnKristin Rådberg

Senast publicerad: 2016-02-02

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Service- och teknikförvaltningen

Telefon: 0142-850 00 tekniska@mjolby.se

Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95 medborgarservice@mjolby.se