Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för kommunens gatu- och parkverksamhet, va- och avfalls verksamheter, kommunala fastigheter, kostservice och kommunal lokalvård. Till nämnden hör service- och teknikförvaltningen.

Ordförande:
Pelle Gustavsson (S)

1:e vice ordförande:
Birger Hagström (KD)

2:e vice ordförande
Mats Allard (M)

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2017-04-25

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2017-04-25

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Tekniska nämnden

Telefon: 0142-850 00
tekniska@mjolby.se

Kallelse
Protokoll
Sammanträdestider
ReglementePDF
Kontakta politikerna

Nämndsekreterare
Jenny Ristorp
telefon: 0142-854 95
jenny.ristorp@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11