Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för kommunens gatu- och parkverksamhet, va- och avfalls verksamheter, kommunala fastigheter, kostservice och kommunal lokalvård. Till nämnden hör service- och teknikförvaltningen.

ReglementePDF

Ordförande:
Anna-Lena Sörenson (S)

1:e vice ordförande:
Birger Hagström (KD)

2:e vice ordförande
Mats Allard (M)

Kontakt

Tekniska nämnden

Telefon: 0142-850 00

tekniska@mjolby.se

Nämndsekreterare

Jenny Ristorp

Telefon: 0142-854 95

jenny.ristorp@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480