Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunfullmäktige 16 december

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte. Sammanträdet hålls tisdag 16 december klockan 19 i Hörsalen, stadshuset i Mjölby.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och vissa handlingar som hör till sammanträdet.
På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice. Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. Telefon: 0142-850 09, e-post: mia.hogberg@mjolby.se

Dagordning och handlingar

KallelsePDF

1. Val av justerare

2.Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordningPDF

3.Reviderat reglemente för omsorgs- och socialnämndenPDF

4.Inkomna interpellationer, motioner och medborgarförslagPDF

5.Bokslutsprognos per den 31 oktoberPDF

6.Mål och budget 2015-2017PDF
Mål och budgetPDF

7.Revisorernas anslag för 2015PDF

8.Övre gräns för Mjölby kommuns upplåningPDF

9.Avfallstaxa Mjölby kommun 2015PDF

10.Komplettering invenstringsbudget 2015 för etablering i SkänningePDF

11.Taxa för verksamhetsavfall på Hulje återvinningscentral 2015PDF

12.Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagenPDF

13.Arvodesbestämmelser-revideringPDF

14.EntledigandenPDF

15-35, valPDF
15.Val av kommunrevisorer
16. Val av kommunstyrelse
17. Val av byggnads- och räddningsnämnd
18. Val av utbildningsnämnd
19. Val av omsorgs- och socialnämnd
20. Val av kultur- och fritidsnämnd
21. Val av miljönämnd Mjölby- Boxholm
22. Val av teknisk nämnd
23. Val av överförmyndarnämnd Mjölby, Motala, Vadstena, Ödeshög
24. Val av valnämnd
25. Val av nämndemän
26. Val till Samordningsförbundet Västra Östergötland
27 Val till Bostadsbolaget i Mjölby AB
28. Val till Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader
29. val till Gillestugan i Skänninge fastighets AB
30. val till Mjölby- Svartådalen Energi AB
31. Val av lekmannarevisorer i kommunala bolag
32. Val till Adolf och Emil Anderssons donationsfond i Normlösa
33. val till Stiftelsen Sommen
34. Val till Länskommittén för Sveriges Nationaldag
35. Val av god man till Lantmäterimyndigheten

36.Turordning för inkallande av ersättarePDF

37. Enkel fråga

38.Omorganisation av gymnasieskolan, svar på interpellationPDF

39.Kommunens asylmottagande, svar på interpellationPDF

40.MeddelandenPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in