Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Vad ska kommunstyrelsen bestämma 10 december?

Kommunstyrelsen sammanträder 10 december. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Kallelse och dagordning

KallelsePDF

1. Godkännande av fördragningslistan

2. Information om EPC, tekniska kontoret

3. Information från projektgruppen för ökat bostadsbyggande

4. Upphörande av särskild tillståndsgivning för nämnders ianspråkstagande av tilläggsbudgetPDF

5. Riktlinjer för representation, gåvor, mutor och jävPDF

6. Ansökan om medel för fortsatt arbete med fördjupning av översiktplanen för SkänningePDF

7. Beslut om att revidera planförslaget och godkänna det för utställningPDF

8. Partistöd, nya riktlinjer samt ersättning 2015PDF

9. Revidering arvodesbestämmelserPDF

10. Fullgörande av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagenPDF

11. Redovisning av utredningsuppdrag angående sammanläggning av service- och entreprenadkontoret och tekniska kontoret

12. Detaljbudget för kommunstyrelsens förvaltning 2015PDF

13. Delegationsordning tekniska nämndenPDF

14. Årshjul/kalender 2015PDF

15. Kommungemensamma internkontrollmoment 2015PDF

16.Verksamhetsplan för kommunstyrelsens förvaltning 2015PDF

17.MeddelandenPDF

18.Anmälan av delegationsbeslutPDF

19. Övrigt


Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in