Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunfullmäktige 18 november

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte. Sammanträdet hålls tisdag 18 november klockan 19 i Hörsalen, stadshuset i Mjölby.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och vissa handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice.
Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
Telefon: 0142-850 09, e-post: mia.hogberg@mjolby.se

Dagordning och handlingar

KallelsePDF

1. Val av justerare

2. Information från KPA

3.Val av ombud till kongress med Sveriges kommuner och landsting 2015PDF

4. Enkel fråga

5.Revidering av reglemente för kommunstyrelsenPDF

6.Reglemente för tekniska nämndenPDF

7.Inrättande av gemensam överförmyndarnämnd för Motala, Vadstena, Ödeshögs och Mjölby kommunerPDF

8.Nyemission, Utsikt Bredband ABPDF

9.Återställande av kommunens resultat 2013PDF

10.Tilläggsanslag 2014PDF

11.Skattesats 2015PDF

12.Obesvarade motioner och medborgarförslagPDF

13.Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslagPDF

14.Sammanträdesdagar 2015PDF

15.MeddelandenPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480