Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Kommunfullmäktiges möte 4 november

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möte. Sammanträdet hålls tisdag 4 november klockan 19 i Hörsalen, stadshuset i Mjölby.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och vissa handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice. Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sidaöppnas i nytt fönster

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
Telefon: 0142-850 09, e-post: mia.hogberg@mjolby.se

Dagordning och handlingar

KallelsePDF

Kommunfullmäktiges arbetsordningPDF

1. Val av justerare

2. Val av presidium för mandatperioden till och med 2018-10-14

3. Val av valberedning för mandatperioden till och med 2018-10-14

4. Information om ny polisorganisation

5. Enkel fråga

6.Svar på interpellation om omorganisation inom gymnasieskolanPDF

7.Delårsrapport 2014-08-31PDF

8. Entlediganden och val

9.Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslagPDF

10. Meddelanden

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480