Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Drogförebyggande

Mjölby kommun samordnar ett strategiskt långsiktigt drogförebyggande arbete inom ANDT.

Drogförebyggande arbete innebär insatser mot skador orsakade av alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak – vi kallar det ANDT. Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet (ANDT) är ett av Sveriges elva målområden inom folkhälsa. Folkhälsomyndigheten har uppdraget att samordna ANDT-arbetet.  

Det övergripande syftet med det drogförebyggande arbetet i Mjölby kommun är att bidra till en hållbar utveckling genom en god folkhälsa, minskad brottslighet samt minskade sociala och ekonomiska kostnader för samhället.

Kommunen har tagit fram en ANDT-strategi för att ange riktningen i kommunens arbete mot ANDT och utgöra utgångspunkt för nämndernas och förvaltningarnas konkreta åtgärdsplaner. Strategin följer de nationella målen.

Handlingsplan

Utifrån ANDT-strategin har kommunen tagit fram en konkret handlingsplan som ska vägleda förvaltningar och verksamheter i ANDT-arbetet. Handlingsplanen bygger på de mål som definierats i kommunens ANDT-strategi.

Innehåll: Roger Max

Senast publicerad: 2017-09-01

Senast ändrad av: Tove Frisk

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Roger Max

Senast publicerad: 2017-09-01

Senast ändrad av: Tove Frisk