Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Sorg och dödsfall

Sorg kan vi­sa sig på många sätt men  är all­tid en na­tur­lig re­ak­tion på för­lust. Ju yng­re man är desto mind­re egen er­fa­ren­het har man för att för­stå bå­de sin sorg och dö­den. Barn och unga be­hö­ver där­för myc­ket stöd och om­tan­ke när nå­gon som står nä­ra dör.

Att mista en familjemedlem eller nära vän är ofta en av livets mest omvälvande händelser. Man är ofta helt oförberedd på vad som kommer att hända den närmaste tiden.

Barn och unga

Är du ung och vill få hjälp att hantera känslorna, vänd dig till:

Om du som förälder eller närstående är orolig för ett barn mellan 0-5 år vänder du dig i första hand till BVClänk till annan webbplats.

Förbarn mellan cirka 6 och 12 år finns barnhälsan i Mjölbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster . Är barnet äldre kontakta vårdcentralenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också vända dig elevhälsan vid barnets skola.

Vuxna

Vuxna som behöver hjälp och stöd kontaktar i första hand vårdcentralenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns många telefonjourerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som du kan ringa för att få rådgivning, både för barn, unga och vuxna.

Det finns också patient- och anhörigföreningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Här kan du läsa mer om att söka psykiatrisk vård i Östergötland.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2016-06-30

Senast ändrad av: Christoffer Sjögren

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2016-06-30

Senast ändrad av: Christoffer Sjögren

Kontaktlista

Ring 112 om du eller någon annan är i en akut nödsituation. Till SOS-alarmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

1177 om sorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

117om dödsfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Psykiatrisk akutmottagning 1177 Till BUP, barn och ungdomspsykiatri, 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommunens anmälningstelefon 
0142-852 21
Om du behandlas illa av till exempel dina föräldrar. Öppet vardagar klockan 8-16. Stängt klockan 12-13.

Kommunens barn- och ungdomsrådgivning 
0142-36 62 00
(vardagar)

Hjälplinjen 020-22 00 60
Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller är i en svår livssituation.

Barnens hjälptelefon 116 111
Till Brislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bris vuxentelefon
077-150 50 50

Ungdomshälsan i Mjölbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ungdomsmottagningen på nätetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda korset, jourhavande kompislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Koll på soc
Koll på soc ger information om barns rättigheter och möjligheter i socialtjänsten.
Till Koll på soclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridslinjen 
020-50 50 50
För dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp.
Till kvinnofridslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsofferjouren 
0200-21 20 19
Brottsofferjouren ger stöd till dig om utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer.
Till Brottsofferjourenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster