Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunfullmäktiges möte 30 september

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möten. Eventuellt kommer det många åhörare på det här mötet, och antalet platser hörsalen är begränsat. Därför har vi ordnat så att de som kanske inte får plats kan följa mötet via ljud och bild utanför salen. Sammanträdet hålls tisdag 30 september klockan 19 i Hörsalen, stadshuset i Mjölby.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och vissa handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice. Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sidaöppnas i nytt fönster

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. Telefon: 0142-850 09, e-post: mia.hogberg@mjolby.se

Dagordning och handlingar

KallelsePDF

1. Val av justerare

2. Enkel fråga

3.Antagande av detaljplan för kvarteret Rosenkammaren inom Svartå strandPDF
Detaljplan för kvarteret RosenkammarenPDF

4.Svar på motion om bevarandet av kulturhistoriska värden i Mjölby gamla stadshusPDF

5.Förvärv av fastigheten Hyveln, kompletterande beslutPDF

6.Revidering av regler för minnesgåva till förtroendevalda och arbetstagare i Mjölby kommunPDF

7.Bokslutsprognos per den 31 augusti 2014PDF

8. Entlediganden och val
EntledigandePDF
Ny ledamot i kommunfullmäktigePDF

9.Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslagPDF

10. Meddelanden

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480