Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
lördag 24 februari 2018
Mjölby kommun

Funktionsnedsättning

För dig som har en funktionsnedsättning finns olika former av stöd och service. Det finns också stöd till dina anhöriga och personer med tillfällig funktionsnedsättning.

Ansök om stöd för funktionsnedsättning

När du ansöker om stöd för en funktionsnedsättning så kommer vi att göra en utredning. Under utredningen ställer vi frågor om din livssituation och ditt hälsotillstånd. För att kunna utreda dina behov kan vi också behöva träffa dig. Vi kan även behöva ta del av medicinska underlag och kontakta andra vårdgivare eller myndigheter efter samtyckte från dig.

När vi har fått in alla uppgifter som behövs för utredningen så gör vi en bedömning av ditt behov. En handläggare fattar ett beslut där det framgår vilket stöd du ska få. Du får en kopia på utredningen tillsammans med beslutet. Om du får avslag på din ansökan har du alltid rätt att överklaga. Du får information om hur du överklagar tillsammans med beslutet.

Kontakta handläggare via växeln, telefon 0142- 85 000. 

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 0142-850 00
social@mjolby.se

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2016-06-30

Senast ändrad av: Christoffer Sjögren

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Omsorgs- och socialförvaltningen

Senast publicerad: 2016-06-30

Senast ändrad av: Christoffer Sjögren