Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunfullmäktige 26 augusti

Alla är välkomna som åhörare på kommunfullmäktiges möten. Nästa möte hålls tisdag 26 augusti klockan 19 i Hörsalen, stadshuset i Mjölby

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och vissa handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice. Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
Telefon: 0142-850 09, e-post: mia.hogberg@mjolby.se

Dagordning och handlingar

KallelsePDF

1. Val av justerare

2. Enkel fråga

3.Svar på interpellation från Jim Kellander om bristen på lägenheterPDF

4.Svar på interpellation från Curt Karlsson om tidiga insatser i skolan, så att fler ungdomar kan slutföra en gymnasieutbildningPDF

5. Detaljplan för kvarteret Rosenkammaren inom Svartåstrand
Handlingar del ett RosenkammarenPDF
Handlingar del två RosenkammarenPDF
Handlingar del tre RosenkammarenPDF
Handlingar del fyra RosenkammarenPDF

6.Översyn av arvodesbestämmelser för förtroendevaldaPDF

7.Översyn av organisationen för det tekniska området i Mjölby kommunPDF

8.Justering av taxa för kommunens kolonilotter 2015PDF

9.Taxa för upplåtelse av offentlig plats i Mjölby kommunPDF

10.Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Mjölby kommunPDF

11.Revidering av finanspolicynPDF

12.Bokslutsprognos per den 31 majPDF

13.Svar på motion om en vegetarisk dag i veckan i skolbespisningenPDF

14.Entlediganden och valPDF

15.Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslagPDF

16.MeddelandenPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in