Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till kommunstyrelsen 13 augusti

Kommunstyrelsen sammanträder 13 augusti. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Kallelse och handlingar

KallelsePDF

1. Godkännande av föredragningslista

2.Överlåtelse av aktier i Nyköping-Östlänken ABPDF

3. Information om om prisjämförelse kommuner emellan angående renhållningsfordon

4. Information från omsorgs- och socialtjänsten om en mätning inom hemtjänsten

5.Redovisning av förteckning över uppdrag och uppgifter från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige från 2012PDF

6.Översyn om organiseringen inom det tekniska området i Mjölby kommunPDF

7.Nytt reglemente för den tekniska nämndenPDF

8.Reviderat reglemente för kommunstyrelsenPDF

9.Försäljning av av Hyveln 6, korrigering av tidigare beslutPDF

10.Förslag om inrättande av en gemensam överförmyndarnämndPDF

11.Översyn av arvodesbestämmelser för förtroendevaldaPDF

12. Detaljplan för kvarteret Rosenkammaren inom Svartå strand

13.ProtokollsutdragPDF

14.Anmälan av delegationsbeslutPDF

15.MeddelandenPDF

16. Övrigt

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2014-08-08

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2014-08-08

Senast ändrad av: Mia Högberg