Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fordonstvätt

En fordonstvätt räknas som en miljöfarlig verksamhet och ger utsläpp av metaller, oljeprodukter och andra ämnen som är farliga för miljön och hälsan.

Tvättas mer än 5 000 personbilar eller mer än 1 000 tunga fordon räknas verksamheten som anmälningspliktig. Därför måste verksamhetsutövaren anmäla fordonstvätten till miljönämnden minst sex veckor innan verksamheten startar.

Policy
Miljönämnden har antagit en policy för fordonstvättar. I policyn finns vissa utsläppsriktvärden som bör uppfyllas för olika typer av fordonstvättar samt en tidplan för när de ska vara uppfyllda. Policyn har tagits fram utgående från vad som är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Den används som ett underlag vid tillsyn samt för att handlägga anmälningar.

Policy för fordonstvättarPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in