Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunstyrelsens möte 18 juni

Kommunstyrelsen sammanträder 18 juni. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Kallelse och handlingar

KallelsePDF

1.Utflykt till Normlösa med kommunekolog Gunnar MyrhedePDF

2. Fastställande av föredragningslista

3.Förslag om inrättande av en gemensam nämnd för överförmyndarfrågorPDF
Kommunsekreterare Patrik Hjamarsson och Ida Wikström från Motala kommun

4.Råd och riktlinjer offentlig platsPDF
Bilaga råd och riktlinjer offentlig platsPDF
Teknisk chef AnnKristin Rådberg, trafikingenjör Sara Hesse, gatuingenjör Mats Rydell

5.Taxa för upplåtelse av offentlig platsPDF
Bilaga taxa för offentlig platsPDF
Teknisk chef AnnKristin Rådberg, trafikingenjör Sara Hesse, gatuingenjör Mats Rydell

6.Lokala ordningsföreskrifter för torghandelPDF
Bilaga lokala ordningsföreskrifter torghandelPDF
Bilaga mobil matförsäljningPDF
Teknisk chef AnnKristin Rådberg, trafikingenjör Sara Hesse, gatuingenjör Mats Rydell

7.Tung trafik i SkänningePDF
Karta tung trafik SkänningePDF
Teknisk chef AnnKristin Rådberg, trafikingenjör Sara Hesse, gatuingenjör Mats Rydell

8. Studieresa
Tillväxt- och näringslivschef Eva Rådeström

9.Samverkansavtal med företagscentrum i Mjölby kommunPDF
Tillväxt- och näringslivschef Eva Rådeström

10.Revidering av finanspolicynPDF
Redovisningschef Chris Tevell

11.Stiftelseplaceringar 2014PDF
Redovisningschef Chris Tevell

12. Bokslutsprognos per den 31 maj
Redovisningschef Chris Tevell

13.Svar på motion: En vegetarisk dag i veckan i skolbespisningenPDF
Hållbarhetsstrateg Karolina Hedlund

14.Fairtrade CityPDF
Hållbarhetsstrateg Karolina Hedlund

15.Översyn av organisering inom det tekniska områdetPDF
Utvecklingschef Carina Brofeldt

16.Slutredovisning av projekt dokumenthanteringsplanerPDF
Utvecklingschef Carina Brofeldt

17.Fastställande av handlingsplan med anledning av medborgarundersökning 2014PDF
Utvecklingschef Carina Brofeldt

18.Protokollsutdrag från nämnderPDF

19.Anmälan av delegationsbeslutPDF

20.MeddelandenPDF


Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in