Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Stöd & omsorg

Stöd & omsorg

Anhörigstöd

Som anhörig är du ovärderlig. Du har möjlighet att vara med och påverka och skapa en bättre situation – både för din närstående och för dig. Men det kan vara svårt att axla alla frågor på egen hand. Därför har vi i Mjölby kommun något som vi kallar för Anhörigstöd.

Anhörigstöd är till för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Det
handlar om personer som är äldre, långvarigt sjuka, funktionsnedsatta och personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. Här finns det olika insatser för att underlätta vardagen.

Träffa en anhörigkonsulent

På Anhörigstöd kan du samtala med en anhörigkonsulent som
kan hjälpa till med bland annat:

  • Stöd och vägledning i rollen som anhörig
  • Förmedla kontakt till handläggare,patientföreningar,  frivilligorganisationer och liknande
  • Arrangera anhörigträffar
  • Ordna föreläsningar

För oss är det väldigt viktigt att du som anhörig känner dig trygg i
kontakten med oss. Vi värnar därför om din integritet och vi har alltid
tystnadsplikt.

Hur kontaktar jag anhörigstöd?

Du som vill ha stöd i din situation som anhörig kan när som helst kontakta Anhörigstöd. Det är en kostnadsfri service, för dig som anhörig.

Kontakt

Anhörigkonsulent

Maud Steen
Telefon: 0142-859 27

anhorigstod@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480