Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunfullmäktiges möte 10 juni

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 13.30 den 10 juni i Hörsalen, Stadshuset i Mjölby. Mötet är öppet för allmänheten.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och vissa handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice. Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
Telefon: 0142-850 09, e-post: mia.hogberg@mjolby.se

Dagordning och handlingar

KallelsePDF

1.Val av justerare

2.Enkel frågaPDF

3.Svar på interpellationPDF

4.Kommunmål 2015PDF

5.Driftramar 2015-2017PDF

6.Investeringsbudget 2015-2017PDF

7.Bokslutsprognos per den 31 mars 2014PDF

8.Borgensavgifter för de kommunägda bolagenPDF

9.Revisionsberättelse 2013 för Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbundPDF

10.Ägardirektiv till MSEPDF

11.Beslut om Region ÖstergötlandPDF

12.Svar på motion angående införandet av särskilda ungdomsavtal i Mjölby kommunPDF

13.Redovisning av obesvarade motioner/medborgarförslagPDF

14.Lokala ordningsföreskrifterPDF
Lokala ordningsföreskrifter, bilagaPDF

15.Bildandet av nytt samordningsförbundPDF

16. Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslag

17. Entlediganden och val

18. Meddelanden

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480