Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Kommunstyrelsens sammanträde 4 juni

Kommunstyrelsen sammanträder 4 juni. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Kallelse och handlingar

KallelsePDF

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Information om löneöversyn

3. Information om personalutskottets arbete

4.Regional handlingsplan för klimatanpassning i ÖstergötlandPDF

5.Svar på medborgarförslag om farthinder på gång- och cykelvägPDF

6.Svar på medborgarförslag om farthinder på VallbergsvägenPDF

7.Svar på medborgarförslag om förstärkt belysning vid övergångsställe på KungsvägenPDF

8.Svar på medborgarförslag om Gröna påsenPDF

9.Svar på medborgarförslag om Gröna påsenPDF

10.Information om va-utredning i ÖjebroPDF

11.Försäljning av Knallegränd 5 i SkänningePDF

12.Försäljning av fastigheten Häradsvallen 1:137 i MantorpPDF

13.Justering av taxan för kommunens kolonilotter 2015PDF

14.Protokollsutdrag från nämnderPDF

15.DelegationsbeslutPDF

16. Meddelanden

17. Övrigt

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480