Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunstyrelsens möte 23 april

Kommunstyrelsen sammanträder 23 april. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sidaöppnas i nytt fönster

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Kallelse och handlingar

KallelsePDF

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Information av Bostadsbolaget

3. Information om organisationsutredningen service- och entreprenadkontoret och tekniska kontoret

4.Byggnadstekniska åtgärder för ÖstergårdenPDF

5. Bokslutsprognos per den 31 mars 2014

6.Redovisning av placeringar av avkastning från stiftelser förvaltade av Mjölby kommun 2013PDF

7.Borgensavgifter för de kommunägda bolagenPDF

8.Uppföljning av verksamhetsplaner för kommunstyrelsens förvaltning och tekniska kontoret 2014PDF

9.Mjölby kommuns egenkontroll enligt Lagen om skydd mot olyckor 2014PDF

10. Styrdokument för Mjölby kommuns krishanteringsrådPDF

11.Gestaltningsprogram för allmän plats i bostadsområdet Svartå strand, etapp 1PDF Gestaltningsprogrammetöppnas i nytt fönster

12. Markbyte på ViringePDF

13.Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktigePDF

14.Revisionsberättelse 2013 för Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbundPDF

15. Stiftelsen SommenPDF

16.Ägardirektiv till MSEPDF

17. Direktiv till ombudet inför årsstämman med Bostadsbolaget avseende verksamhetsåret 2013

18. Övrigt

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in