Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommunfullmäktiges sammanträde 29 april

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 19 den 29 april i Hörsalen, Stadshuset i Mjölby. Mötet är öppet för allmänheten.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och vissa handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice. Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida.

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Dagordning och handlingar

KallelsePDF

1. Val av justerare

2. Eventuell enkel fråga

3.Årsredovisning 2013PDF

4.Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013

5. Ansvarsprövning för verksamhetsåret 2013

6.Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2014PDF

7. Svar på motion angående skydd av åkermarkPDF

8.Godkännande av avtal om fastighetsreglering av fastigheterna Lottstad 3:3 och Normlösa 3:18PDF

9.Informationssäkerhetspolicy för Mjölby kommunPDF

10.Ökad ägarandel i Bixia AB och Bixia Prowin ABPDF

11.Entlediganden och valPDF

12.Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslagPDF

13. Meddelanden


Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in