Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 20 februari 2018
Mjölby kommun

Kommunfullmäktiges sammanträde 29 april

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 19 den 29 april i Hörsalen, Stadshuset i Mjölby. Mötet är öppet för allmänheten.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och vissa handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice. Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida.

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Dagordning och handlingar

KallelsePDF

1. Val av justerare

2. Eventuell enkel fråga

3.Årsredovisning 2013PDF

4.Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2013

5. Ansvarsprövning för verksamhetsåret 2013

6.Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering 2014PDF

7. Svar på motion angående skydd av åkermarkPDF

8.Godkännande av avtal om fastighetsreglering av fastigheterna Lottstad 3:3 och Normlösa 3:18PDF

9.Informationssäkerhetspolicy för Mjölby kommunPDF

10.Ökad ägarandel i Bixia AB och Bixia Prowin ABPDF

11.Entlediganden och valPDF

12.Inkomna motioner, interpellationer och medborgarförslagPDF

13. Meddelanden


Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2014-04-17

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mia Högberg

Senast publicerad: 2014-04-17

Senast ändrad av: Mia Högberg