Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde 11 februari

Kommunfullmäktige sammanträder klockan 19 den 11 februari i Hörsalen, Stadshuset i Mjölby. Mötet är öppet för allmänheten.

Här kan du läsa kallelsen/dagordningen och vissa handlingar som hör till sammanträdet. På Medborgarservice i stadshuset finns handlingarna att läsa i pappersformat. Om du vill ha handlingar hemskickade är du välkommen att kontakta Medborgarservice. Efter ungefär en vecka läggs det justerade protokollet på kommunfullmäktiges sida.

En del handlingar kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Kallelse och dagordning

KallelsePDF

1. Val av justerare

2.Enkel fråga till ordföranden i kultur- och fritidsnämnden om solarieverksamheten i simhallenPDF

3. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om förbättrad ekonomisk infomation på Mjölby kommuns hemsidaPDF

4. Information: Samordningsförbundet

5.Information om underhållsplan för fastigheterPDF

6.Inköp av fastigheten Hyveln 6 i MjölbyPDF

7.Svar på motion om åtgärder i Klämmestorpsområdet i MantorpPDF

8.Finansiering och omdisponering av investeringsmedel för ombyggnaden av Mjölby gamla stadshusPDF

9. Preliminär bokslutsprognos per den 31 december 2013

10.Arvode till vigselförrättare i Mjölby kommunPDF

11.Revidering av plan- och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxaPDF

12.Inkomna interpellationer, motioner och medborgarförslag
PDF
- Motion angående bevarandet av de historiska och kulturella värdena i gamla stadshuset
- Medborgarförslag om ungdomsgård för unga 15-18 år i Mjölby kommun
- Medborgarförslag om app för bättre service i Mjölby kommun
- Medborgarförslag om att införa "gröna påsen" i Mjölby kommun
- Medborgarförslag omplank och nät vid asfalstplanen på Västra Lund i Skänninge

13.Entlediganden och valPDF
- Entledigande av ersättare (SPI) i kommunfullmäktige
- Entledigande av ledamot (S) i omsorgs- och socialnämnden

14.MeddelandenPDF
- Beslut från Länsstyrelsen Östergötland om tillsyn av överförmyndaren i Mjölby kommun
- Beslut från Länsstyrelsen i Östergötland om ändrad valdistriktsindelning i Mjölby kommun
- Protokoll från Länsstyrelsen Östergötland om ny ersättare i kommunfullmäktige efter Leif Ekström (SPI)
- Omsorgs- och socialnämndens kvartalsrapport, 4:e kvartalet 2013 av ej verkställda beslut enligt 4 kapitlet,
1 § Socialtjänstlagen
- Revisionsrapport: Granskning och uppföljning av rutiner för registerutdrag vid anställning i för- och grundskola
- Revisionsrapport: Granskning av rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480