torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Handlingar till kommunstyrelsens möte 5 februari

Kommunstyrelsen sammanträder 5 februari. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Kallelse och dagordning

KallelsePDF

1. Fastställande av fördragningslista

2.Förslag till reviderat it-infrastrukturprogram 2014-2020PDF

3. Information om it-verksamheten

4. Information om förslag inför årsstämman med Kommuninvest

5. Bokslutsprognos 2013

6.Förteckning över uppdrag/uppgifter från kommunstyrelsen och kommunfullmäktigePDF

7.Kalendarium 2014, årshjuletPDF

8.Hjälpmedelspolicy för kommunerna och landstinget i ÖstergötlandPDF

9.Förslag till arbetsplan för Läns-SLAKOPDF

10.Svar på medborgarförslag om lekplats i CarlslundPDF

11.Svar på medborgarförslag om kollektivtrafik i CarlslundPDF

12.Försäljning av mark i Viringe industriområdePDF

13.Förändringar i delegationsordningen för kommunstyrelsen, tekniska kontoret och kommunchefenPDF

14.Ansökan om medel för att utreda fria vandringsvägar i Svartån och Motala strömPDF

15.Öppna jämförelser, trygghet och säkerhet 2013PDF

16. Information om utredning av kommunens tekniska verksamheter

17.Anmälan delegationsbeslutPDF

18.MeddelandenPDF

19. Övrigt

Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2014-02-03
Publicerad: 2014-02-03

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95
medborgarservice@mjolby.se

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480