söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Bygglov24Plus

Ett bygglov kan vara en omfattande process, med mycket information att leta reda på själv och många regler att förhålla sig till. Men det kan också vara förvånansvärt enkelt om man börjar i rätt ände och får personlig service redan från början.
Det får du genom Bygglov24Plus - en snabbare väg till ditt bygglov!

Klicka på bilden nedan för att läsa mer...

Klicka för att läsa Bygglov24Plus
Innehåll: Byggnadskontoret
Uppdaterad: 2017-09-28
Publicerad: 2014-01-10

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Ställföreträdande stadsbyggnadschef och
bygglovhandläggare

Krister Ramebäck
Telefon: 0142-851 88

Bygglovhandläggare/inspektör
Mats Spång
Telefon: 0142-859 29

Bygglovhandläggare/inspektör
Henrik Bergström
Telefon: 0142-851 59

Bygglovassistent
Lillemor Joelsson
Telefon: 0142-851 87

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480