Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Handlingar till kommunstyrelsens möte 11 december

Kommunstyrelsen sammanträder 11 december. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida

Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till informatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format.
E-post: mia.hogberg@mjolby.se, telefon: 0142-850 09.

Kallelse och handlingar


KallelsePDF

1. Information om underhållsplan för fastigheterPDF

2. Överenskommelse mellan Bostadsbolaget och Mjölby kommun gällande utformningen av kvarteret Rosenkammaren i Svartå strandområdet

3. Rapport om peppar, peppar- en dag för seniorers säkerhetPDF

4. Uppföljning av energiplan och klimatstrategiPDF

5. Avtal om räddningstjänstsamverkan mellan kommunerna Mjölby och BoxholmPDF

6. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030, tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygdenPDF

7. Revidering av plan och bygglovstaxa inklusive kart- och mättaxaPDF

8. Jobb i stället för bidrag. En gemensam satsning av arbetsmarknadsenheten, omsorgs- och socialförvaltningen och ArbetsförmedlingenPDF

9. Information från kultur- och fritidsförvaltningen om ungdomsprojektPDF

10. Ansökan om nyttjande av tilläggsbudget, kultur- och fritidsnämndenPDF

11. Delegation av beslut om tilläggsbudgetPDF

12. Förändring av kommunens säkerhetsorganisationPDF

13. Uppföljning av internkontrollplan 2013PDF

14. Uppföljning av handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot olyckorPDF

15. Årlig uppföljning av Risk- och sårbarhetsanalys för Mjölby kommunPDF

16. Kommunchefens information

17. Anmälan av delegationsbeslutPDF

18. MeddelandenPDF


Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in