Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Välkommen till Vallens förskola

Vallens förskola ligger mitt i centrala Skänninge och består av tre avdelningar. Nyponet och Tomaten där de äldre barnen vistas, samt Blåklinten för de yngre barnen.

Vi erbjuder barnen lärmiljöer där material och utmaningar är anpassade utifrån åler och utvecklingsnivå. På avdelningarna strävar vi efter att ha allt material synligt i barnens höjd så att de själva ska kunna använda sig av det och på så sätt bli mer självständiga. Barnens intressen och behov styr utformningen av lärmiljöerna - de är hela tiden föränderliga.

 

Dokumentation
På Vallens förskola dokumenterar pedagogerna tillsammans med barnen. På så vis blir barnens lärande synligt och de kan följa sina egna utvecklingssteg. Den pedagogiska dokumentationen och portfolion fungerar som ett underlag för samtal, utvärdering och reflektion. De används i dialog med barn, vårdnadshavare och i arbetslaget.

 

Barns inflytande
Detta läsår arbetar vi vidare med vårt prioriterade mål "Barns inflytande". Syftet är att öka barnens självkänsla och tilltron till den egna förmågan, genom att bli lyssnad till och få uttrycka sina behov och önskningar på olika sätt. En byggsten är att ge barnen förutsättningar till att vara en del i vårt demokratiska samhälle och vara stolta över sig själva. Vi delar barnen i mindre grupper en stor del av dagen för att öka möjligheten att ta tillvara på barnens intressen och nyfikenhet.

Plan mot kränkande särbehandlingPDF

Kontakt

Förskolechef

Maria Pahlm
Telefon: 0142-858 54

maria.pahlm@mjolby.se

Administratör

Helena Södergren
Telefon: 0142-857 95

helena.sodergren@mjolby.se


Blåklinten

Telefon: 0142-858 50 eller 070-266 82 16 

Blaklinten.Vallen@mjolby.se

Tomaten

Telefon: 0142-858 52 eller 070-281 40 56 

Tomaten.Vallen@mjolby.se

Nyponet

Telefon: 0142-858 62 eller 070-202 46 73 

Nyponet.Vallen@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480